Resultaten (27)
Aanhanger, verlaagd. (Stigas - Bos en Natuur)
De laadvloer van deze aanhangwagen kan geheel naar het opsteloppervlak zakken, waardoor materieel gemakkelijk geladen en gelost kan worden.
Aanpassingen werkplek eigen functie. (Stigas)
In eerste instantie probeert u altijd of de werknemer in zijn eigen functie terug kan keren. U moet zich daarbij afvragen wat daarvoor nodig is en hoe dit zo snel mogelijk op een goede manier kan gebeuren.
Aanstellingskeuring. (Stigas)
Wie solliciteert naar een nieuwe baan kan te maken krijgen met een aanstellingskeuring. Het uitgangspunt is dat een aanstellingskeuring alleen mag voor functies die risico’s kunnen opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of anderen.
Accu kettingzaag. (Stigas - Bos en Natuur)
Accu kettingzaag voor snoeiwerkzaamheden en boomverzorging.
Accu Top Handelzaag MSA160T. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Bij lichte zaagwerkzaamheden in boom of hoogwerker. NIET OP DE GROND.
Accu tophendelzaag. (Stigas - Bos en Natuur)
Snoeien en afbreken van bomen en boomverzorging.
Accuzaag. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Afzetten van struiken, snoeiwerkzaamheden en boomverzorging.
Achterzichtsysteem. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Bij het werken met aangehangen landbouwmachines wordt vaak langdurig met een gedraaide rug en gedraaide nek gewerkt/gezeten.
Activiteiten die begeleiden naar ander werk. (Stigas)
Zoals al eerder aangegeven, is de werkgever verantwoordelijk voor het vinden van geschikt werk, ook al is dit bij een andere werkgever. Dit wordt ook wel re-integratie 2e spoor genoemd. Als u van mening bent dat uw werknemer niet meer gere-integreerd kan worden binnen uw eigen bedrijf, dan moet u dat kunnen aantonen. Hoe groter uw bedrijf, hoe belangrijker het is daar bewijzen voor te hebben. Het UWV zal deze motivatie toetsen en hanteert daarbij een eigen lijst met mogelijkheden.
Adviezen bij een huisbezoek. (Stigas)
Wanneer de verzuimende medewerker niet mobiel is of het psychologisch niet aan kan naar het bedrijf te komen (bijvoorbeeld bij een conflict), is het van belang de werknemer thuis te bezoeken.
Alarmkaart in vier talen. (Stigas)
Bij brand of een ongeval moet direct worden gehandeld. Hang deze alarmkaart op een centrale plek zodat iedereen direct het juiste telefoonnummer kan bellen. De informatie staat in vier talen op de alarmkaart: Nederlands, Engels, Pools en Roemeens.
Ambrosia bestrijden. (Stigas)
De ambrosiaplant produceert tijdens de bloei veel pollen die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Als ambrosia zich in Nederland vestigt verspreidt, kan het hooikoortsseizoen één tot twee maanden langer worden.
Arbeidstijden. (Stigas)
Als medewerkers (te) lang werken neemt de kwaliteit van het werk af en neemt de kans op ongevallen toe. Daarom is het belangrijk dat uw medewerkers naast werken ook op tijd rust nemen.
Arbo en Ziekteverzuim (Wet- en Regelgeving). (Stigas)
De Arbowet regelt de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer als het gaat om veilig en gezond werken. Hier vindt u de belangrijkste verplichtingen en regels van de Arbowet.
Arbocatalogus. (Stigas)
De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties oplossingen en aanbevelingen op een rij gezet.
Armondersteuning voermachine. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Bij voeren op de voermachine komt bij het hanteren van de voerslang ver reiken en een statische houdingsbelasting voor. Hierdoor risico op oververmoeidheid van de arm-schouder en nek regio spieren.
Aspergespin. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Afhalen en terugleggen van folie van aspergebedden en dragen van asperge kist met inhoud is zwaar werk. Deze oogsthulp verlicht het toch al zware werk van asperges steken.
Automatische fust- of bakken(ont)stapelaar. (Stigas - Bloembollenteelt en handel)
Voorkomt het tilwerk bij het stapelen of ontstapelen van bakken met producten. Vooral het frequent stapelen onder heup- en boven schouderhoogte is fysiek zwaar belastend en veroorzaakt regelmatig klachten bij medewerkers. De wens om hogere stapels te maken is een ontwikkeling van de laatste jaren om een betere beladingsgraad te krijgen. Uit gezondheidskundig en financieel oogpunt is het onverstandig om de hoge stapels handmatig te maken.
Automatische karvuller. (Stigas - Pluimveehouderij)
De machine vult automatisch bijv. broedkarren met broedladen.
Automatische voermengwagen aan rails. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Het handmatig mengen van voer en het handmatig voeren van rundvee in een ligbox of stal geeft aanleiding tot langdurige en of frequent kortdurende ongunstige til- en werkhoudingen.
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). (Stigas)
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dat betekent dat vanaf die datum binnen de hele Europese Unie dezelfde regels gelden voor privacy. De AVG komt in de plaats van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Kern is dat de regels voor organisaties om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen worden aangescherpt.