Resultaten (10)
Gereedschapsdrager. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Bouten en moeren van wielen zitten vaak erg vast en moeten daardoor losgedraaid worden met een luchtsleutel. Op locatie in het veld of bij bedrijven zonder werkplaats is geen luchtsleutel aanwezig. Het losdraaien met de kruissleutel is dan erg belastend werk voor de rug en schouders. Bovendien zitten de bouten verzonken waardoor er een slechte lichaamshouding ontstaat om kracht te zetten.
Geschikt voor werk binnen het eigen bedrijf. (Stigas)
Wanneer het niet lukt iemand – direct – in de eigen functie aan de slag te laten gaan, kan voor tijdelijk of vast een aangepaste functie in het eigen bedrijf worden aangeboden.
Gewasbescherming. (Stigas)
Gewasbeschermingsmiddelen (biologisch en chemisch) kunnen bij onjuiste toepassing leiden tot gezondheidsrisico's op de korte en langere termijn. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen via de huid, de longen en via eten en drinken (geen schone handen) het lichaam binnenkomen.
Gewassnijder/-ruimer teeltwisseling. (Stigas - Glastuinbouw)
Het snijden/ruimen van komkommergewas voor teeltwisseling
Gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017: is uw basiscontract al op orde?. (Stigas)
Is uw bedrijf klaar voor de nieuwe Arbowet? Op 1 juli wijzigt de Arbowet. Als u bent aangesloten bij Colland en/of Sazas, dan is er al veel voor u geregeld. Doe voor de zekerheid de check.
Glasschade tuinbouw. (Stigas)
Glasschade vraagt om de nodige aandacht bij het opruimen. Stigas heeft voor u een aantal aanbevelingen en tips op een rij gezet hoe u ongevallen als gevolg van grotere of kleinere glasschade kunt voortkomen. Ook ZLTO heeft naar aanleiding van de ramp voor de zomer vorig jaar een Glastuinbouw crisisdraaiboek opgesteld. Lees hoe u zich kunt voorbereiden op de storm en hoe u veilig schade herstelt.
Griepvaccinatie. (Stigas)
De griepprik beschermt tegen het virus van de jaarlijkse griepgolf en wordt speciaal aanbevolen voor de pluimveehouderij, varkenshouderij en bedrijfsverzorging.
Grondeierengrijper. (Stigas - Pluimveehouderij)
(Frequent) bukken kan voorkomen indien er sprake is van (veel) grondeieren.