Resultaten (2)
Inseminatiewagen. (Stigas - Varkenshouderij)
Bij insemineren zijn verschillende accessoires nodig. Om een goede werkhouding in te kunnen nemen en rustig te kunnen werken is het van belang dat de benodigde middelen op adequate wijze beschikbaar zijn.
Inspectie SZW. (Stigas)
De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden. De inspecties zijn er om overtredingen op te sporen en aan te pakken. En om bedrijven te stimuleren veiligheids- en gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te voorkomen.