Resultaten (9)
Kadaverwagen elektrisch aangedreven. (Stigas - Varkenshouderij)
Verplaatsen van kadaver ook in smalle ruimten.
Kalverkruiwagen met lier. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Bij transport van pasgeboren kalveren is sprake van diep bukken en zwaar tillen.
Kinderen veilig op het erf. (Stigas)
Het erf rondom het bedrijf is voor de meeste kinderen een favoriete speelplaats. Maar ze lopen er ook grote risico’s. Met onderstaande tips zorgt u voor een veilige omgeving. Ook voor de kinderen die op bezoek komen.
Klic app. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Met de Klic app is het mogelijk om de gegevens uit een Klic melding direct beschikbaar te maken in de mobiele telefoon van de werknemer. In combinatie met de positiebepaling van de telefoon geeft dit een directe indicatie waar de kabels en leidingen in het gebied liggen en waar je je bevindt ten opzichte van deze kabels en leidingen.
Kluitenrooimachine. (Stigas - Boomteelt en Vaste plantenteelt)
Bij rooien is sprake van lichamelijke belasting mbt lopen door zanderige of modderige ondergrond en piekbelasting bij uitsteken, scheppen, duwen, trekken en tillen. Deze machine is voor het ontwortelen van planten resp. voor het maken van kluiten, met een kluitgrootte van 30-90 cm.
Kogeltrekhaak. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Veel landbouwwerktuigen worden aangekoppeld aan de tractor. Afhankelijk van de speling in deze  verbinding  wordt de chauffeur in meer of mindere mate blootgesteld aan lichaamstrillingen.
Kopheffer. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Bij bepaalde behandelingen van de koe zoals aanbrengen van oormerken en medicijnen toedienen kan door verzet, onverwachte bewegingen en een hoge piekbelasting ontstaan. Ook ontstaat risico op stoten.
Krakei selectiewagen. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Bij de selectie van aardappelen is sprake van lopen door een zanderige of modderige ondergrond hetgeen nog eens bemoeilijkt wordt doordat de selecteur op een zeer smalle, veelal oneffen, strook tussen ‘de ruggen'moet lopen. Deze manier van lopen is met name zeer belastend voor het enkelgewricht. Zieke planten worden in een zak gestopt en dienen gedurende langere tijd op de rug gedragen te worden. Het te dragen gewicht is afhankelijk van het aantal zieke planten dat gevonden wordt. Bij veel zieke planten kan de rugbelasting behoorlijk toenemen.
Kruiwagen op accu. (Stigas - Bos en Natuur)
Deze driewielige elektrisch aangedreven kruiwagen kan o.a. gebruikt worden voor het vervoeren van grond, materialen, puin en afval. De beide voorwielen zijn aangedreven.