Resultaten (7)
M-Service Metazet. (Stigas - Glastuinbouw)
Buisrailwagen die ook over betonpad kan rijden. Daardoor geschikt voor o.a. scouten.
Machine kopen in het buitenland. (Stigas)
Machines die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkocht en gekocht moeten voorzien zijn van een CE-markering. Een CE-gemarkeerde machine mag vrij verhandeld worden in de EER landen zonder dat er een extra keuring of certificaat nodig is.
Man down telefoon. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Werkzaamheden die alleen worden uitgevoerd. Vooral als er sprake kan zijn van gevaarlijke situaties.
Melkstaltrolley. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Bij melken in de melkput worden verschillende attributen gebruikt.
Mestschuifrobot. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Het handmatig verwijderen van mest in stallen geeft aanleiding tot langdurige en of frequent kortdurende ongunstige werkhoudingen.
Movexx elektrische trekker. (Stigas - Glastuinbouw)
Compacte, elektrotrekkers waarmee rolcontainers en andere rollende karren heel eenvoudig en zonder lichamelijke belasting van de ene naar de andere plek kunnen worden gebracht.
MRSA en veegerelateerde MRSA. (Stigas)
MRSA staat bekend als de ‘ziekenhuisbacterie’ die een ernstige bedreiging vormt voor kwetsbare personen. Daarnaast bestaat er de vee-gerelateerde MRSA (v-MRSA). Deze komt onder meer voor op varkens- en vleeskalverenbedrijven.