Resultaten (13)
Scheurmachine. (Stigas - Boomteelt en Vaste plantenteelt)
De gewaskluit wordt met een groot mes in gewenste stukken gesneden. Dit vergt veel lichamelijk inspanning door staan, pijnlijke armen van het snijden en gevaar voor snijden door concentratie verstoring.
Schmallenbergvirus. (Stigas)
Eind 2011 is in Nederland een dierziekte gevonden waarvan wordt verondersteld dat die wordt veroorzaakt door het Schmallenbergvirus. Dit virus kan leiden tot de geboorte van misvormde lammeren.
Seoulvirus bij ratten. (Stigas)
Het Seoulvirus is overdraagbaar op mensen en kan leiden tot griep, nierontsteking en shock, mogelijk met dodelijke afloop. Mensen die in aanraking komen met urine, speeksel en uitwerpselen van bruine ge√Įnfecteerde ratten lopen risico op besmetting.
Snoeischaren. (Stigas - Bos en Natuur)
Een snoeischaar is gereedschap voor het afknippen (snoeien) van dunne en middeldikke takken.
Spuitrobot. (Stigas - Varkenshouderij)
Bij langdurig hogedruk spuiten is sprake van een hoge statische belasting van bepaalde spiergroepen en een hoge trillingsbelasting. Verder wordt dit werk door het hoge geluidsniveau en nevelvorming onaangenaam gevonden.
Stalreinigingsrobot. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Het reinigen van stallen wordt veelal handmatig uitgevoerd met een hogedrukreiniger. Naast belastende omstandigheden als een gladde ondergrond, hoge geluidniveaus en blootstelling aan nevel geeft het handmatig reinigen van stallen aanleiding tot een forse fysieke belasting.
Stapel-/ontstapelmachine. (Stigas - Bloembollenteelt en handel)
Het traditionele stapelen en ontstapelen van bakken is zwaar; er moet gebukt worden als de stapel laag is en boven schouderhoogte gereikt worden als de stapel hoog is.
Stapelaar (verrijdbare). (Stigas)
Veilig werken met de verrijdbare stapelaar. Dat gaat prima als u rekening houdt met onderstaande tips.
Stapmaat bij tillen boven schouderhoogte. (Stigas - Glastuinbouw)
De Stapmaat is een hulpmiddel om tillen boven schouderhoogte (tillen boven de 180 cm) te voorkomen. De Stapmaat kan zwaar werk ten aanzien van langdurig (frequent) beladen boven schouderhoogte weg nemen. De Arbeidsinspectie accepteert deze oplossing: men kan hiermee tot 240 cm hoog tillen.
Stenenklem S100. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Het verplaatsen en leggen van zware stenen, zoals bijvoorbeeld trottoirbanden.
Stokheggenschaar. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Bij het knippen van heggen met een (motor) heggenschaar moeten regelmatig brede hagen worden geknipt. Voor het goed en netjes knippen van de heg moet de hovenier veelvuldig reiken tijdens deze werkzaamheden waardoor gemakkelijk overbelasting ontstaat van nek, schouder en rug. Ook het afzetten van begroeiing dicht bij de grond is fysiek zwaar als dat met een (motor)heggenschaar gedaan moet worden.
Strakvlak. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Egaliseren van de zand, grond, split, grint, etc.
Subsidie en fondsen. (Stigas)
Als u de arbeidsongeschikte werknemer wilt re-integreren, loopt u vaak tegen extra kosten aan. De overheid stelt daarom een aantal subsidies hiervoor ter beschikking.