Resultaten (17)
T.T.-er. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Bij tegelwerkwerkzaamheden tot ca. 18 kg. Bij groot formaat tegels boven de 18 kg hebben wij een dubbele tegeltiller waarbij twee man de job kan klaren.
TailGUARD's rear blind spot detection. (Stigas)
Met TailGUARD's rear blind spot detection wordt achteruit rijden met groot onoverzichtelijk materiaal gemakkelijker en veiliger. Op ca. 50cm van personen of objecten stopt het remsysteem automatisch.
Taken en verplichtingen Casemanager. (Stigas)
Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is iedere werkgever verplicht de rol van Casemanager in te (laten) vullen.
Taken en verplichtingen re-integratiebedrijf. (Stigas)
Een re-integratiebedrijf is gespecialiseerd in het ‘re-integreren' van arbeidsongeschikte werknemers. Dit kan door passend werk te vinden, door te trainen, of door om te scholen. Een re-integratiebedrijf kan door de werkgever worden ingezet, door de Arbodienst of door het UWV.
Taken en verplichtingen werkgever. (Stigas)
Als werkgever hebt u een aantal algemene taken, verplichtingen en rechten.
Taken en verplichtingen werknemer. (Stigas)
Als werknemer hebt u een aantal algemene taken, verplichtingen en rechten wanneer u wegens ziekte afwezig bent.
Tegeldonkey. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Tegels verplaatsen op de traditionele manier is zeer belastend voor de rug.
Teken en de ziekte van Lyme. (Stigas)
Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Daarom is het belangrijk dat werkgevers en werknemers weten hoe zij een tekenbeet kunnen voorkomen en wat zij moeten doen als ze toch gebeten zijn.
Teken-encefalitisvirus (TBE). (Stigas)
Door de zachte winters heeft het teken-encefalitisvirus (TBE) zich kunnen uitbreiden tot binnen de Nederlandse grenzen. RIVM is dit recent op het spoor gekomen via onderzoek bij reeën. Het was al een bekend virus onder teken in vele Europese landen. In West-Europa circuleert de milde vorm van het virus, in Oost-Europa de meer agressieve versie.
Tekenbeetonderzoek. (Stigas)
Wie in het groen werkt, kan er niet om heen: er bestaat een kans op een tekenbeet. Uit onderzoek blijkt dat tekenbeten en Lyme twee tot drie keer vaker voorkomen in de groene sectoren dan bij de algemene beroepsbevolking. De schatting is dat tot 25 procent van de werknemers jaarlijks in contact komt met tekenbeten. Bij ongeveer 2 procent van de beten treedt de ziekte van Lyme op. Dit kan voorkomen worden!
Tetanus. (Stigas)
Mensen die veel met paarden en runderen werken, kunnen in contact komen met de bacterie die tetanus veroorzaakt. Tetanus is een ziekte die goed te voorkomen is door vaccinatie en door het hygiënisch verzorgen van wondjes.
Tonkinstokzetmachine. (Stigas - Boomteelt en Vaste plantenteelt)
Deze stokken uitzet voorziening (DAMCON HSD-I) wordt geleverd voor montage in een plantmachine (type PL-40V). Een handleiding voor bevestiging wordt geleverd.
Traystapelaar. (Stigas - Pluimveehouderij)
De traystapelaar stapelt automatisch trays (van elk 30 eieren) tot een stapel van 6 trays hoog. Eventueel worden de stapels daarna verder getransporteerd naar een eindpunt, waar de pluimveehouder de stapel op een container of een pallet kan zetten.
Trillingen. (Stigas)
Wie voor langere periodes vaak aan trillingen wordt blootgesteld kan gezondheidsklachten krijgen of zelf arbeidsongeschikt worden.
Tromp EasyLift, tegeltiller. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Het verplaatsen en leggen en ook oprapen van zware tegels.