Resultaten (18)
Vacuümunit met toebehoren. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Het verplaatsen en leggen van grote tegels en betonplaten is zwaar werk.
Vertrouwenspersoon open teelten. (Stigas)
Voor werkenden in de sector Open Teelten is er sinds kort een vertrouwenspersoon beschikbaar. In de cao Open Teelten is afgesproken dat werknemers terecht kunnen bij een deskundig en onafhankelijk vertrouwenspersoon. Hiervoor kan men zich bij Stigas melden.
Verzuim en vakantie. (Stigas)
Indien een werknemer tijdens ziekte op vakantie wil, is het raadzaam dit alleen toe te staan met toestemming van de leidinggevende. Vraag bij twijfel de bedrijfsarts of de vakantie het herstelproces niet nadelig zal beïnvloeden.
Verzuim Onder De Duim. (Stigas)
Stigas en Sazas hebben gezamenlijk een aanpak ontwikkeld die bedrijven helpt hun ziekteverzuim omlaag te brengen, maar vooral ook te voorkomen. Met ons speciale programma VerzuimOnderDeDuim bieden we bedrijven ondersteuning bij het beheersen van verzuim. Het programma VerzuimOnderDeDuim heeft zich in de afgelopen jaren met succes bewezen. Veel deelnemers hebben het verzuim in hun organisatie aanzienlijk weten terug te dringen.
Verzuimbegeleiding bij conflict. (Stigas)
Als er sprake is van een conflict met de medewerker dan is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen en de situatie met de arbodienst te bespreken.
Verzuimbegeleidinggesprek/re-integratiegesprek. (Stigas)
Het doel van het verzuimgesprek is helder maken welke hindernissen een snelle terugkeer op het werk in de weg staan. Leidraad is het Plan van aanpak, wanneer dit al opgesteld is.
Verzuimgesprekken. (Stigas)
Het voorkomen en aanpakken van verzuim vraagt een diversiteit aan vaardigheden van de leidinggevende. Hierna geven we een aantal tips om effectief gesprekken te kunnen voeren.
Verzuimmelding vanuit het buitenland. (Stigas)
Wanneer een medewerker ziek wordt als hij in het buitenland verblijft, is de kans groot dat het verzuim langer gaat duren dan strikt noodzakelijk. Het is daarom van belang dat de werknemer direct op de eerste ziektedag persoonlijk contact met u opneemt. De medewerker dient een medische verklaring van een lokale arts toe te sturen/faxen.
Verzuimprotocol. (Stigas)
In een verzuimprotocol staat hoe er in uw bedrijf wordt omgegaan met ziekmeldingen, verzuimcontrole en verzuimbegeleiding. Het besteedt ook aandacht aan de re-integratie bij langdurig verzuim. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn. Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Onderstaand checklist kunt u gebruiken bij het opstellen van een verzuimprotocol voor uw bedrijf.
VGM-eisen. (Stigas)
Wanneer u een nieuwe machine of apparatuur aanschaft, kunt u in een formulier de eisen aan veiligheid, gezondheid en milieu vastleggen. U kunt hier het formulier direct downloaden.
Vleermuizen en hondsdolheid. (Stigas)
Er zijn in Nederland 21 verschillende soorten vleermuizen. Het ‘vleermuizen- hondsdolheidsvirus’ komt bij twee soorten in Nederland voor: 20% van de ‘laatvliegers’ is besmet met dit virus en onder de ‘meervleermuizen’ komt het veel minder voor.
Voermengwagen computergestuurd. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Voorheen gebeurde het voeren door met de trekker en de voerinstallatie op gezette tijden langs de koeien te rijden.
Voermengwagen met cabine. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Het mengen van ruwvoer en het voederen van rundvee geeft aanleiding tot een hoge mate van fysieke belasting, zoals bijvoorbeeld het werken met een gedraaide rug. Tijdens deze werkzaamheden is de kans op overbelasting van spieren, pezen en gewrichten groot.
Voerverdelers. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Voeren van gras in de stal, enorme hoeveelheden gras worden circa 5 maal daags handmatig voor de koeien gewerkt.
Vogelgriep. (Stigas)
U kunt alleen besmet raken met vogelgriep als u intensief contact hebt met besmet pluimvee. Dit kan bij het ruimen, onderzoeken en verzorgen van pluimvee.
Voorlichting en instructie. (Stigas)
Hoe vertelt u uw medewerkers hoe zij hun werk niet alleen goed, maar ook gezond en veilig kunnen doen?
Vossenlintworm. (Stigas)
De vossenlintworm is een parasiet, die wordt verspreid via de uitwerpselen van vossen. Mensen die in aanraking komen met vossen lopen een klein risico om besmet te worden met vossenlintworm.
Vragen en registratie werkgever bij ziekte werknemer. (Stigas)
In het procesdossier staat alle informatie die u nodig heeft om te zorgen voor een snelle werkhervatting. Feitelijk begint u met het aanleggen van dit dossier als de werknemer zich ziek meldt. U mag hem dan alleen algemene vragen stellen. Wat u in ieder geval mag vragen: