Bereid u voor op de storm: advies voor de glastuinbouw

Glasschade vraagt om de nodige aandacht bij het opruimen. Stigas heeft voor u een aantal aanbevelingen en tips op een rij gezet hoe u ongevallen als gevolg van grotere of kleinere glasschade kunt voortkomen. Ook ZLTO heeft naar aanleiding van de ramp voor de zomer vorig jaar een Glastuinbouw crisisdraaiboek opgesteld.  Lees hoe u zich kunt voorbereiden op de storm en hoe u veilig schade herstelt.

Advies ter voorbereiding op storm

Advies na afloop van storm


Veiligheidschecklist

Houd je gedachten bij het werk!

Het laatste nieuws

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio