Campagne #kenniskracht in de bloembollengroothandel van start

Deze week start in de bloembollengroothandel de campagne #kenniskracht. Doel van deze campagne is de kennis binnen de bedrijven in de bloembollengroothandel te borgen, de inzetbaarheid van vaste en flexibele medewerkers te vergroten, oudere medewerkers te ontlasten en de instroom van jonge medewerkers te vergroten. #kenniskracht is een initiatief van Anthos, FNV en CNV Vakmensen en wordt vormgegeven in samenwerking met Stigas.

Op dit moment ervaren bedrijven in de bloembollengroothandel over het algemeen nog geen knelpunten als het gaat om personeel. Toch kan het verstandig zijn nu al na te denken over wat te doen als bepaalde (groepen) medewerkers vertrekken. Zeker als de volgende feiten en cijfers in ogenschouw worden genomen:

Uitnodiging

Deze week ontvangen alle bedrijven in de bloembollengroothandel een brief waarin zij worden uitgenodigd om onder begeleiding van twee ervaren adviseurs met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Uiteindelijk worden er vijf bedrijven geselecteerd. De kennis die deze bedrijven opdoen, wordt gedeeld met de sector, zodat ook de andere bedrijven in de sector nieuwe handvaten krijgen om met deze problematiek aan de slag te gaan.

Aanpak

De bedrijven gaan op zoek naar de juiste route voor hun bedrijf. Die begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Daarna worden, in overleg, de volgende stappen voor het bedrijf en de medewerkers bepaald. Dat kan de inzet van vitaliteitsscans zijn, de invoering van een seniorenregeling, scholing en/of het opstellen van een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), in samenwerking met Stigas.

Financiering

De kosten van deze activiteiten worden gefinancierd uit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Voor de bedrijven zelf zijn er dus geen kosten aan verbonden.

Aanmelden en meer informatie

Bedrijven die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met Elly Fokke of Bianca Sanches via Actor 088 – 329 20 30 of mailto:actor@actor.nl

Het laatste nieuws

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio