Mestgassen

Type Voorlichting
Doelgroep Alle werkenden
Rubriek Veilig werken
Tijdsduur 1 uur
Soort inschrijving Individueel en groep

Aanmeldformulier

Direct aanmelden

Bij het werken met drijfmest komen mestgassen vrij. Het inademen van mestgassen of dampen is verraderlijk. Door pieken in de concentratie (in de mengmesttank, bij het mixen en bij het breken van de koek op de drijfmest) kunnen dodelijke situaties voor mens en dier ontstaan. In deze voorlichting wordt uitgebreid stilgestaan bij de risico’s van mestgassen en leert u er veilig mee om te gaan.

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio