Grip op verzuim

Grip op verzuim

Als uw medewerker ziek wordt, is dat vervelend. Slimme ondernemers in agrarisch en groen, en bedrijven die hiermee verwant zijn, voeren samen met Stigas de regie over hun verzuimbegeleiding.

De voordelen van verzuimbegeleiding door Stigas

Hoe werkt dat in de praktijk?

In de praktijk werkt het als volgt:

  1. U meldt uw medewerker ziek. Binnen twee dagen wordt u gebeld door de Verzuimdesk. U bespreekt samen wat de beste eerste actie richting de medewerker is.
  2. Als het verzuim langer duurt, plannen we een werkhervattingsgesprek met de re-integratieadviseur of de bedrijfsarts.
  3. Als uw medewerker zes weken ziek is, stellen we, in overleg met u en uw medewerker, de probleemanalyse en een voorstel voor een plan van aanpak op. Dit zijn verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Als dit plan akkoord is, is er elke zes weken een evaluatie met u en uw medewerker. We doen er alles aan om uw medewerker weer (gedeeltelijk) aan het werk te helpen. Mocht uw medewerker, ondanks alle inspanningen, een jaar ziek zijn, dan stellen we de eerstejaarsevaluatie op. Als uw medewerker twee jaar ziek is, verzorgen we het re-integratieverslag dat nodig is voor de aanvraag van een WIA-uitkering.
  4. We brengen uw medewerker in contact met partijen die hem kunnen ondersteunen om weer aan het werk te gaan. Als voor een goede terugkeer de werkplek moet worden aangepast, doen we een werkplekonderzoek. Als uw medewerker niet in zijn huidige functie kan terugkeren, voeren we een arbeidsdeskundig onderzoek uit.
  5. Is uw medewerker ziek door toedoen van een ander, bijvoorbeeld door een ongeval? Dan verhaalt Stigas de schade op die ander. Ook het salaris dat u tijdens de eigen risicoperiode zelf heeft betaald, verhalen we voor u.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn € 119,00 per medewerker per jaar.

Bij meer dan 50 medewerkers zijn de kosten € 109,00 per medewerker per jaar

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio