Vrijwilligers

Vrijwilligers

Werkgevers die worden geholpen door vrijwilligers bij de uitoefening van hun bedrijf, moeten er voor zorgen dat ook die veilig en gezond kunnen werken. Stigas helpt u deze verantwoordelijkheid te nemen.

Arbo-preventiepakket voor vrijwilligers

Stigas biedt werkgevers met vrijwilligers een speciaal dienstenpakket aan. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

Kosten

De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers:
U betaalt €10,- per jaar per vrijwilliger als u minder dan 100 vrijwilligers heeft.
Bij minimaal 100 deelnemers per bedrijf betaalt u € 5,- per jaar per vrijwilliger.
De prijs is exclusief BTW.

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio