Is uw bedrijf klaar voor de nieuwe Arbowet op 1 juli?

Check het in 3 stappen

Op 1 juli wijzigt de Arbowet. Als u bent aangesloten bij Colland en/of Sazas, dan is er al veel voor u geregeld. Doe voor de zekerheid onderstaande check.

Stap 1: Check het basiscontract met uw arbodienst

Bent u aangesloten bij Colland en bij Sazas? Dan kunt u stap 1 overslaan. Alle zaken van stap 1 zijn al voor u geregeld.
Bent u alleen aangesloten bij Colland? Neem dan stap 1 helemaal door. Het laatste punt (gratis preventiespreekuur voor uw medewerkers) is al wel voor u geregeld.

Het basiscontract met uw arbodienst

Vanaf 1 juli moet hier het volgende in staan:

Staan deze zaken er niet (allemaal) in?

Stap 2: Maak aanvullende afspraken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

Vanaf 1 juli krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

Stap 3: Second opinion

Vanaf 1 juli hebben medewerkers recht op een second opinion als zij twijfelen aan het advies van de arbodienst over veilig en gezond werken. Dit staat los van het deskundigenoordeel van UWV bij onenigheid over de verzuimbegeleiding. Er is nog onzekerheid en discussie over de manier waarop deze second opinion in de praktijk moet worden uitgevoerd. Zodra daar meer over bekend is, informeren wij u hierover.

Het laatste nieuws

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio