Tips voor veilig werken met vloeibare meststoffen in de glastuinbouw

In de glastuinbouw wordt met verschillende gevaarlijke stoffen gewerkt. Denk hierbij aan vloeibare meststoffen, reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen (desinfectie) en dieselrook.

Vandaag: vloeibare meststoffen

Als u werkt met vloeibare meststoffen, wilt u dit natuurlijk op een veilige manier doen.
Albert van der Burg, preventieadviseur en veiligheidskundige bij Stigas, vindt dat de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen worden onderschat. “In de praktijk hoor ik regelmatig de opmerking: ‘Dat kan zo ook wel, alleen maar lastig zo’n veiligheidsbril.’ Er zijn gevallen genoeg bekend van medewerkers die een spetter vloeibare mest in hun oog kregen. Wie die dit meemaakt, vergeet in het vervolg de bril niet meer. Daarom is het goed om even stil te staan bij de risico’s en hoe u deze risico’s voorkomt.”

Risico’s

In onverdunde vorm kunnen deze vloeibare stoffen ernstig letsel veroorzaken, zoals chemische brandwonden, oogletsel en onherstelbare schade aan de luchtwegen.
Wanneer twee verschillende stoffen bij elkaar worden gevoegd, kunnen zeer giftige gassen vrijkomen met als gevolg een gezondheidsrisico of spontane ontploffingen.

Hoe voorkomt u onveilige situaties?

Aandacht voor risico’s begint bij de inrichting de meststoffenruimte. In de Arbocatalogus wordt de inrichting en hoe te werken met vloeibare meststoffen werkwijze uitgebreid beschreven. Ook de Arbeidsinspectie ziet de werkwijzen zoals die in de Arbocatalogus staan omschreven als gezond en veilig. Een korte samenvatting van wat er in de arbocatalogus staat:

Het laatste nieuws

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio