Werken aan vitaliteit en inzetbaarheid

Herkent u een of meer van deze situaties? En wilt u hiermee aan de slag? Dan is het programma Werken aan morgen er voor u. In dit programma werkt u, samen met uw Stigasadviseur, weloverwogen aan de inzetbaarheid van uw medewerkers. En als u dat wilt, gaat u ook aan de slag met uw persoonlijke vitaliteit en inzetbaarheid. Dit voorkomt ziekteverzuim, verlies van kennis en stress in uw onderneming.

Stappenplan

Elk bedrijf is uniek. En vraagt dus om een eigen aanpak. Samen met uw adviseur gaat u op zoek naar de juiste route. Die begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Daarna bepaalt u de volgende stappen voor uw bedrijf en uw medewerkers. U begint altijd met de hieronder genoemde stappen 1, 2 en 3. Welke stappen u daarna zet, bepaalt u zelf.

Stap 1. Aanmelden

U meldt zich aan door contact op te nemen met uw Stigasadviseur. Op www.stigas.nl/contact ziet u door uw postcode in te vullen wie uw adviseur is.

Stap 2. Gesprek met uw Stigasadviseur

U bespreekt hoe uw bedrijf ervoor staat als het gaat om inzetbaarheid.

Stap 3. Afspraken over het vervolg

Vervolgstappen die vanuit het programma Werken aan morgen worden gefinancierd zijn: een startbijeenkomst of toolbox met uw personeel, een persoonlijke vitaliteitsscan voor uw medewerkers, een vitaliteitsgesprek of een loopbaangesprek voor uw medewerkers, een bedrijfsrapportage naar aanleiding van de vitaliteitsscans.
In het najaar komen de volgende workshops beschikbaar:
• ‘Vitale bedrijven hebben de toekomst’, een workshop voor leidinggevenden; hierin leren zij hoe zij in gesprek gaan met hun mensen over ontwikkeling, vitaliteit en mobiliteit.
• ‘Wat drijft jou?’, een workshop voor medewerkers; hierin krijgen zij een beter zicht op hun gedrag, waar dat vandaan komt en welke mogelijkheden er zijn om gedrag, mocht dat wenselijk zijn, te veranderen.

Stap 4. Inzetbaarheidsplan

De bedrijfsaanpak eindigt altijd met een inzetbaarheidsplan voor uw bedrijf. U maakt dit samen met uw Stigasadviseur. Hierin staan de maatregelen op het gebied van preventie, gezondheid, vitaliteit en personeelsbeleid die u binnen uw bedrijf de komende periode gaat nemen.

Kosten

Geen. Voorwaarde is dat u een werkgeversverklaring tekent. Werken aan morgen wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Meer informatie

www.werkenaanmorgen.nl Klik op uw sector en op het vakje ‘Op zoek naar de juiste aanpak voor uw bedrijf?’

Het laatste nieuws

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio