Resultaten (193)
Aanhanger, verlaagd. (Stigas - Bos en Natuur)
De laadvloer van deze aanhangwagen kan geheel naar het opsteloppervlak zakken, waardoor materieel gemakkelijk geladen en gelost kan worden.
Aanpassingen werkplek eigen functie. (Stigas)
In eerste instantie probeert u altijd of de werknemer in zijn eigen functie terug kan keren. U moet zich daarbij afvragen wat daarvoor nodig is en hoe dit zo snel mogelijk op een goede manier kan gebeuren.
Aanstellingskeuring. (Stigas)
Wie solliciteert naar een nieuwe baan kan te maken krijgen met een aanstellingskeuring. Het uitgangspunt is dat een aanstellingskeuring alleen mag voor functies die risico’s kunnen opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of anderen.
Accu kettingzaag. (Stigas - Bos en Natuur)
Accu kettingzaag voor snoeiwerkzaamheden en boomverzorging.
Accu Top Handelzaag MSA160T. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Bij lichte zaagwerkzaamheden in boom of hoogwerker. NIET OP DE GROND.
Accu tophendelzaag. (Stigas - Bos en Natuur)
Snoeien en afbreken van bomen en boomverzorging.
Accuzaag. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Afzetten van struiken, snoeiwerkzaamheden en boomverzorging.
Achterzichtsysteem. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Bij het werken met aangehangen landbouwmachines wordt vaak langdurig met een gedraaide rug en gedraaide nek gewerkt/gezeten.
Activiteiten die begeleiden naar ander werk. (Stigas)
Zoals al eerder aangegeven, is de werkgever verantwoordelijk voor het vinden van geschikt werk, ook al is dit bij een andere werkgever. Dit wordt ook wel re-integratie 2e spoor genoemd. Als u van mening bent dat uw werknemer niet meer gere-integreerd kan worden binnen uw eigen bedrijf, dan moet u dat kunnen aantonen. Hoe groter uw bedrijf, hoe belangrijker het is daar bewijzen voor te hebben. Het UWV zal deze motivatie toetsen en hanteert daarbij een eigen lijst met mogelijkheden.
Adviezen bij een huisbezoek. (Stigas)
Wanneer de verzuimende medewerker niet mobiel is of het psychologisch niet aan kan naar het bedrijf te komen (bijvoorbeeld bij een conflict), is het van belang de werknemer thuis te bezoeken.
Alarmkaart in vier talen. (Stigas)
Bij brand of een ongeval moet direct worden gehandeld. Hang deze alarmkaart op een centrale plek zodat iedereen direct het juiste telefoonnummer kan bellen. De informatie staat in vier talen op de alarmkaart: Nederlands, Engels, Pools en Roemeens.
Ambrosia bestrijden. (Stigas)
De ambrosiaplant produceert tijdens de bloei veel pollen die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Als ambrosia zich in Nederland vestigt verspreidt, kan het hooikoortsseizoen één tot twee maanden langer worden.
Arbeidstijden. (Stigas)
Als medewerkers (te) lang werken neemt de kwaliteit van het werk af en neemt de kans op ongevallen toe. Daarom is het belangrijk dat uw medewerkers naast werken ook op tijd rust nemen.
Arbo en Ziekteverzuim (Wet- en Regelgeving). (Stigas)
De Arbowet regelt de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer als het gaat om veilig en gezond werken. Hier vindt u de belangrijkste verplichtingen en regels van de Arbowet.
Arbocatalogus. (Stigas)
De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties oplossingen en aanbevelingen op een rij gezet.
Armondersteuning voermachine. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Bij voeren op de voermachine komt bij het hanteren van de voerslang ver reiken en een statische houdingsbelasting voor. Hierdoor risico op oververmoeidheid van de arm-schouder en nek regio spieren.
Aspergespin. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Afhalen en terugleggen van folie van aspergebedden en dragen van asperge kist met inhoud is zwaar werk. Deze oogsthulp verlicht het toch al zware werk van asperges steken.
Automatische fust- of bakken(ont)stapelaar. (Stigas - Bloembollenteelt en handel)
Voorkomt het tilwerk bij het stapelen of ontstapelen van bakken met producten. Vooral het frequent stapelen onder heup- en boven schouderhoogte is fysiek zwaar belastend en veroorzaakt regelmatig klachten bij medewerkers. De wens om hogere stapels te maken is een ontwikkeling van de laatste jaren om een betere beladingsgraad te krijgen. Uit gezondheidskundig en financieel oogpunt is het onverstandig om de hoge stapels handmatig te maken.
Automatische karvuller. (Stigas - Pluimveehouderij)
De machine vult automatisch bijv. broedkarren met broedladen.
Automatische voermengwagen aan rails. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Het handmatig mengen van voer en het handmatig voeren van rundvee in een ligbox of stal geeft aanleiding tot langdurige en of frequent kortdurende ongunstige til- en werkhoudingen.
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). (Stigas)
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dat betekent dat vanaf die datum binnen de hele Europese Unie dezelfde regels gelden voor privacy. De AVG komt in de plaats van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Kern is dat de regels voor organisaties om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen worden aangescherpt.
Bandenhulpring. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Het komt nogal eens voor dat er andere banden op de tractor moeten. Niet alleen moet het loodzware wiel worden opgetild, het moet ook worden gedraaid om het precies op de juiste manier te monteren. Dit is fysiek zwaar werk.
Bandenklem. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
De bandenklem is een tilhulpmiddel (voor twee personen) voor het klemmen en vervolgens verplaatsen van banden met een maximaal gewicht van 50 kg. Opmerking: Voor zwaardere banden dienen mechanische bandenklemmen te worden ingezet.
Bedrijfshulpverlening. (Stigas)
Bij calamiteiten moet u werknemers en bezoekers kunnen opvangen en verzorgen. Daarom moet u de bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf regelen. Hoe u dit doet, hangt af van de aard en omvang van uw bedrijf.
Bedrijfsongeval. (Stigas)
Een bedrijfs- of arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Kortom, overal waar werknemers aan het werk kunnen zijn. (Verkeers)ongevallen die tijdens woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt.
Beeldschermwerk. (Stigas)
Om prettig te werken achter een beeldscherm zijn de volgende zaken van belang: check of u goed zit, gebruik de muis zo weinig mogelijk, maak de letters eventueel groter, werk niet te lang en te gespannen door en neem beginnende klachten serieus.
Behandelsteun bloedaftappen van biggen. (Stigas - Varkenshouderij)
Bloed tappen van biggen gebeurt door 2 personen. De big moet strak worden vastgehouden en geprikt in een statische en gebukte houding. Bloedprikken van biggen van 15 kg kan voorkomen bij biggenexport naar Duitsland. Hierbij moet bij een groot aantal biggen bloed worden afgenomen.
Bermpaal- en vangrailmaaier. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Het maaien van gras rond reflectorpaaltjes, verkeersbordpalen en vangrailpaaltjes wordt veelal uitgevoerd met een bosmaaier. Het al lopend dragen van de bosmaaier geeft naast belastende weersomstandigheden, benzinestank, trillingsbelasting en geluidsbelasting een forse fysieke belasting.
Beroepsziekten. (Stigas)
Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die is ontstaan als gevolg van een belasting die in overwegende mate tijdens het werk heeft plaatsgevonden. Een beroepsziekte hoeft niet blijvend te zijn, hoeft niet tot ziekteverzuim te leiden en iemand kan er ook weer van herstellen.
Bestratingsklem. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Machinaal bestraten van tegels en klinkers.
Beweegbare melkvloerput. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Bij het melken van de koeien is de melkveehouder dagelijks urenlang in de melkput werkzaam. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden in de melkput is het aanhangen van het melkstel. Hierbij is de diepte van de put bepalend voor de werkhouding van de melkveehouder.
Biggenbehandelwagen. (Stigas - Varkenshouderij)
Bij biggenbehandeling is sprake van werken in gebogen en statische houding. Om een goede werkhouding in te kunnen nemen en rustig te kunnen werken is het van belang dat de benodigde middelen op adequate wijze beschikbaar zijn.
Bijen- en wespensteken. (Stigas)
Krijgt u een allergische reactie na een bijen- of wespensteek, zoals hevig jeukende rode bultjes op uw lichaam of ademhalingsproblemen? Of bent u gestoken in uw mond, tong, neus of hals? Ga dan meteen naar de huisarts.
Bijzonder verlof. (Stigas)
Inhoud bijzonder verlof
Buffersysteem (caroussel). (Stigas - Glastuinbouw)
Met een buffer kunnen tempoverschillen in een lijn opgevangen worden. Er bestaan ook geautomatiseerde buffersystemen.
Buisrailstoel. (Stigas - Glastuinbouw)
Werkzaamheden waarbij langdurig wordt gestaan op een buisrailwagen kunnen gewisseld worden met zitten.
De-palletiser (palletontstapelaar). (Stigas - Pluimveehouderij)
De depalletiser ontstapels automatisch 4 stapels van 6 trays met elk 30 eieren vanaf de pallet. 1 stapel met 180 eieren weegt ca 9 kg, dus 4 stapels wegen 36 kg. De stapels worden automatisch op een verwerkingsmachine (sorteermachine / breekmachine) geplaatst.
Deense karrenontstapelaar. (Stigas - Glastuinbouw)
De Deense karren (ont)stapelaar neemt zwaar werk uit handen. Vooral het handmatig ontstapelen is fysiek bijzonder zwaar werk.
Deskundigenoordeel. (Stigas)
Zowel werkgever als werknemer kan het UWV tijdens het re-integratietraject om een deskundigenoordeel vragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Mogelijke kwesties die u kunt vragen, zijn: Is de werknemer nog arbeidsongeschikt. Is een bepaald werkaanbod passend. Verricht de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen.
Driewielige kruiwagen. (Stigas - Bos en Natuur)
De kruiwagen is bedoeld voor het vervoer van losse bouwmaterialen zoals stenen / steenslag, zand, cement, etc.
EASY!Force pistool. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Schoonspuiten van machines en varkenshokken
Easyflow. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Gewasbescherming / spuitwerkzaamheden; vullen van de spuit
Econo Danish trolley loader. (Stigas - Glastuinbouw)
Het laden/transportklaar maken van Deense karren
Een eigen bedrijf starten vanuit een uitkering. (Stigas)
Bent u werknemer en hebt u een WAO-, Wajong-, WAZ- of WGA (=WIA)-uitkering? Dan kan het oprichten van een eigen bedrijf voordelen bieden. U kunt zich met behoud van uw uitkering oriënteren op het ondernemerschap. Daarbij kunt u deskundige begeleiding ontvangen van een re-integratiebedrijf of een startersadviesbureau.
Eikenprocessierups. (Stigas)
De eikenprocessierups komt in vrijwel heel Nederland voor. Om overlast te voorkomen, laten gemeenten en overheid zo veel mogelijk nesten verwijderen. Ga nooit zelf aan de slag met het verwijderen van nesten. Laat dat over aan professionals.
Elektronische uitwisseling patiëntgegevens. (Stigas)
In de sociale geneeskunde worden gegevens van patiënten en cliënten tussen artsen onderling en met anderen steeds vaker elektronisch uitgewisseld. Patiënten hebben steeds vaker direct toegang tot hun eigen elektronisch medisch dossier. Zij willen deze informatie kunnen delen met bijvoorbeeld hun huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts, specialist ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten.
Elephants Trunk 2 (ET 2). (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Het wordt vooral gebruikt bij het knippen en scheren van hagen. De elephant trunk is een soort van ergonomisch harnas die het gewicht van de heggenschaar verlegt van de armen en schouders naar de heupen. De katrol neemt het grootste gedeelte van het gewicht van de heggenschaar over, waardoor deze niet meer dan 1,5 kg weegt. De uitslag van de katrolkabel en de vorm van de beugel is zo ontwikkeld dat deze dezelfde bewegingsvrijheid heeft als zonder harnas.
Farm Hitch systeem. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Aankoppelen van getrokken werktuigen achter de trekker. Het is mogelijk om zonder de trekkercabine te verlaten de aftakas, de hydrauliekaansluitingen en de verlichting van gedragen landbouwwerktuigen aan of af te koppelen.
FenceFork Powertool. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Plaatsen en verplaatsen van diverse soorten palen.
Frequentverzuimgesprek. (Stigas)
Als een werknemer zich voor de derde keer of meer binnen een jaar tijd heeft ziekgemeld, raden wij aan na hervatting een frequentverzuimgesprek te voeren met de betreffende medewerker. Samen zoekt u naar mogelijkheden om de oorzaken van het verzuim weg te nemen voor zover dat mogelijk is. Wellicht zijn er oorzaken die door u verholpen kunnen worden. Een dergelijk gesprek is ook geschikt in geval van zogeheten ‘voorspelbaar verzuim' (na bijvoorbeeld een conflict of het toewijzen van ‘vervelende' werkzaamheden).
Fronthefsysteem. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Het tillen van te zware frontgewichten in een slechte werkhouding is overbodig geworden bij gebruik van een fronthefsysteem.
Gereedschapsdrager. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Bouten en moeren van wielen zitten vaak erg vast en moeten daardoor losgedraaid worden met een luchtsleutel. Op locatie in het veld of bij bedrijven zonder werkplaats is geen luchtsleutel aanwezig. Het losdraaien met de kruissleutel is dan erg belastend werk voor de rug en schouders. Bovendien zitten de bouten verzonken waardoor er een slechte lichaamshouding ontstaat om kracht te zetten.
Geschikt voor werk binnen het eigen bedrijf. (Stigas)
Wanneer het niet lukt iemand – direct – in de eigen functie aan de slag te laten gaan, kan voor tijdelijk of vast een aangepaste functie in het eigen bedrijf worden aangeboden.
Gewasbescherming. (Stigas)
Gewasbeschermingsmiddelen (biologisch en chemisch) kunnen bij onjuiste toepassing leiden tot gezondheidsrisico's op de korte en langere termijn. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen via de huid, de longen en via eten en drinken (geen schone handen) het lichaam binnenkomen.
Gewassnijder/-ruimer teeltwisseling. (Stigas - Glastuinbouw)
Het snijden/ruimen van komkommergewas voor teeltwisseling
Gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017: is uw basiscontract al op orde?. (Stigas)
Is uw bedrijf klaar voor de nieuwe Arbowet? Op 1 juli wijzigt de Arbowet. Als u bent aangesloten bij Colland en/of Sazas, dan is er al veel voor u geregeld. Doe voor de zekerheid de check.
Glasschade tuinbouw. (Stigas)
Glasschade vraagt om de nodige aandacht bij het opruimen. Stigas heeft voor u een aantal aanbevelingen en tips op een rij gezet hoe u ongevallen als gevolg van grotere of kleinere glasschade kunt voortkomen. Ook ZLTO heeft naar aanleiding van de ramp voor de zomer vorig jaar een Glastuinbouw crisisdraaiboek opgesteld. Lees hoe u zich kunt voorbereiden op de storm en hoe u veilig schade herstelt.
Griepvaccinatie. (Stigas)
De griepprik beschermt tegen het virus van de jaarlijkse griepgolf en wordt speciaal aanbevolen voor de pluimveehouderij, varkenshouderij en bedrijfsverzorging.
Grondeierengrijper. (Stigas - Pluimveehouderij)
(Frequent) bukken kan voorkomen indien er sprake is van (veel) grondeieren.
Hazenpest. (Stigas)
Hazenpest is een ziekte die overgaat van dier op mens. Hazen en konijnen, maar ook insecten en teken kunnen besmet raken. Mogelijke ziekteverschijnselen zijn zweren en blaren op de huid, ontstekingen in ogen, lymfeklieren en mond en griepachtige verschijnselen.
Hefmobiel. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Verplaatsen en vervoeren van o.a. (kuip-)planten en zware objecten, het uittillen van palen.
Hellingrooster. (Stigas - Bos en Natuur)
Rooster om hoogteverschillen en openingen op het terrein te overbruggen voor betere begaanbaarheid te voet en met handbediende transportmiddelen. Het hellingsrooster wordt over de opening, helling of andere oneffenheid op de gewenste looproute gelegd. Vervolgens kan over het rooster gelopen worden, eventueel met een kruiwagen of kar. Bij een drempel kunnen er twee roosters gebruikt worden: één voor de oploop en één voor de afloop.
Hervattingsgesprek. (Stigas)
Wanneer de medewerker het werk kan hervatten, bespreekt u - bij voorkeur op de eerste werkdag - in alle openheid welke zaken belangrijk zijn voor een succesvolle werkhervatting.
Huidbescherming en huidverzorging. (Stigas)
Arbeidsverzuim door huidklachten kost de agrarische sector jaarlijks ongeveer 17.000 werkdagen. Jaarlijks raken zo’n 150 agrarische ondernemers en werknemers zelfs ongeschikt voor hun eigen werk door huidklachten. Belangrijk genoeg om er aandacht aan te schenken.
Hulpmiddel asperges oogsten. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Neemt u contact op met Stigas, telefoon 085 - 044 07 00 (optie 1)
Hulpmiddel om grondeieren te rapen. (Stigas - Pluimveehouderij)
Bij grondeieren verzamelen is sprake van (frequent) bukken bij rapen van de eieren met 1 hand. Met de andere hand wordt een emmer gedragen waar de eieren in worden verzameld. Het langere tijd dragen van een emmer met 1 hand is onprettig en geeft een statische belasting van de schouder- en armspieren en kan een scheve lichaamshouding tot gevolg hebben.
Hydraulisch veiligheidsframe. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Om met shovel ergens onder door te kunnen rijden zonder het veiligheidsframe te verwijderen
Hydraulische coniferenlaadklem. (Stigas - Boomteelt en Vaste plantenteelt)
De hydraulische coniferenlaadklem is een werktuig voor het klemmen en verplaatsen van struiken met kluit. Het wordt gebruikt voor het laden en lossen van gerooide struiken (op een wagen of in een machine). De hydraulische coniferen laadklem is voorzien van 2 klemarmen, waartussen de stam van de struiken met kluit wordt geklemd. De struik wordt door de hijsarm van een kraan opgetild. Bij het positioneren van de laadklem is meestal de hulp van een persoon noodzakelijk. Door middel van een handvat kan (en moet vanuit veiligheidsoverwegingen) de klem goed gepositioneerd worden. De klem is uitgerust met een vaste en beweegbare klemarm. De beweegbare klemarm wordt heen en weer bewogen door een hydraulische cylinder. Om beschadigingen te voorkomen zijn de klemarmen voorzien van een zacht rubber, aan de uiteinden zijn afgeschuinde kunststof doppen geplaatst om de klemarmen gemakkelijk om de stam te geleiden. De hydraulische aandrijvingwordt verkregen via de kraan.
Hydraulische kluitlaadhaak. (Stigas - Boomteelt en Vaste plantenteelt)
De hydraulische kluitlaadbak is een werktuig voor het verplaatsen van bomen en struiken met kluit. Het wordt gebruikt bij het uitrijden, laden of lossen van gerooide bomen of struiken. De kluitlaadbak wordt aangebouwd aan een aandrijvend voertuig. De kluit hangt in een soort vork en de stam wordt omarmd door grijparmen. Bij het werken met de kluitlaadbak is geen 2de persoon noodzakelijk. De hydraulische aandrijving wordt voor de beweging van de machine verkregen via het aandrijvende voertuig. De hydrauliek slangen moeten door middel van snelkoppelingen worden aangesloten. De bediening vindt plaats vanaf de bestuurdersstoel.
Hydraulische lift in put. (Stigas - Bloembollenteelt en handel)
Bukken of bovenschouderhoogte tillen is niet meer nodig bij het stapelen of onstapelen van bakken, kister, dozen, etc.
Hydraulische zijladders. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Met hydraulische zijladders op getrokken balenwagens kun je strobalen veilig transporteren.
Inseminatiewagen. (Stigas - Varkenshouderij)
Bij insemineren zijn verschillende accessoires nodig. Om een goede werkhouding in te kunnen nemen en rustig te kunnen werken is het van belang dat de benodigde middelen op adequate wijze beschikbaar zijn.
Inspectie SZW. (Stigas)
De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden. De inspecties zijn er om overtredingen op te sporen en aan te pakken. En om bedrijven te stimuleren veiligheids- en gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te voorkomen.
Jongeren aan het werk. (Stigas)
Gulden regel is dat u kinderen alleen werk moet laten doen dat ze aankunnen en dat past bij hun ontwikkeling. Bovendien moet er altijd voldoende toezicht en begeleiding zijn van een iemand met autoriteit.
Kadaverwagen elektrisch aangedreven. (Stigas - Varkenshouderij)
Verplaatsen van kadaver ook in smalle ruimten.
Kalverkruiwagen met lier. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Bij transport van pasgeboren kalveren is sprake van diep bukken en zwaar tillen.
Kinderen veilig op het erf. (Stigas)
Het erf rondom het bedrijf is voor de meeste kinderen een favoriete speelplaats. Maar ze lopen er ook grote risico’s. Met onderstaande tips zorgt u voor een veilige omgeving. Ook voor de kinderen die op bezoek komen.
Klic app. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Met de Klic app is het mogelijk om de gegevens uit een Klic melding direct beschikbaar te maken in de mobiele telefoon van de werknemer. In combinatie met de positiebepaling van de telefoon geeft dit een directe indicatie waar de kabels en leidingen in het gebied liggen en waar je je bevindt ten opzichte van deze kabels en leidingen.
Kluitenrooimachine. (Stigas - Boomteelt en Vaste plantenteelt)
Bij rooien is sprake van lichamelijke belasting mbt lopen door zanderige of modderige ondergrond en piekbelasting bij uitsteken, scheppen, duwen, trekken en tillen. Deze machine is voor het ontwortelen van planten resp. voor het maken van kluiten, met een kluitgrootte van 30-90 cm.
Kogeltrekhaak. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Veel landbouwwerktuigen worden aangekoppeld aan de tractor. Afhankelijk van de speling in deze  verbinding  wordt de chauffeur in meer of mindere mate blootgesteld aan lichaamstrillingen.
Kopheffer. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Bij bepaalde behandelingen van de koe zoals aanbrengen van oormerken en medicijnen toedienen kan door verzet, onverwachte bewegingen en een hoge piekbelasting ontstaan. Ook ontstaat risico op stoten.
Krakei selectiewagen. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Bij de selectie van aardappelen is sprake van lopen door een zanderige of modderige ondergrond hetgeen nog eens bemoeilijkt wordt doordat de selecteur op een zeer smalle, veelal oneffen, strook tussen ‘de ruggen'moet lopen. Deze manier van lopen is met name zeer belastend voor het enkelgewricht. Zieke planten worden in een zak gestopt en dienen gedurende langere tijd op de rug gedragen te worden. Het te dragen gewicht is afhankelijk van het aantal zieke planten dat gevonden wordt. Bij veel zieke planten kan de rugbelasting behoorlijk toenemen.
Kruiwagen op accu. (Stigas - Bos en Natuur)
Deze driewielige elektrisch aangedreven kruiwagen kan o.a. gebruikt worden voor het vervoeren van grond, materialen, puin en afval. De beide voorwielen zijn aangedreven.
Langer doorwerken in de boomverzorging. (Stigas)
In opdracht van de vakgroep Boomverzorging van VHG, branchevereniging voor ondernemers in het groen, heeft Stigas een onderzoek uitgevoerd met als doel te zoeken naar praktische mogelijkheden om langer doorwerken in de boomverzorging mogelijk te maken.
Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. (Stigas)
De werkgever is vanaf de dag van ziekmelding twee jaar verantwoordelijk voor doorbetaling van het loon bij ziekte voor de uren die de werknemer door ziekte niet werkt.
M-Service Metazet. (Stigas - Glastuinbouw)
Buisrailwagen die ook over betonpad kan rijden. Daardoor geschikt voor o.a. scouten.
Machine kopen in het buitenland. (Stigas)
Machines die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkocht en gekocht moeten voorzien zijn van een CE-markering. Een CE-gemarkeerde machine mag vrij verhandeld worden in de EER landen zonder dat er een extra keuring of certificaat nodig is.
Man down telefoon. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Werkzaamheden die alleen worden uitgevoerd. Vooral als er sprake kan zijn van gevaarlijke situaties.
Melkstaltrolley. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Bij melken in de melkput worden verschillende attributen gebruikt.
Mestschuifrobot. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Het handmatig verwijderen van mest in stallen geeft aanleiding tot langdurige en of frequent kortdurende ongunstige werkhoudingen.
Movexx elektrische trekker. (Stigas - Glastuinbouw)
Compacte, elektrotrekkers waarmee rolcontainers en andere rollende karren heel eenvoudig en zonder lichamelijke belasting van de ene naar de andere plek kunnen worden gebracht.
MRSA en veegerelateerde MRSA. (Stigas)
MRSA staat bekend als de ‘ziekenhuisbacterie’ die een ernstige bedreiging vormt voor kwetsbare personen. Daarnaast bestaat er de vee-gerelateerde MRSA (v-MRSA). Deze komt onder meer voor op varkens- en vleeskalverenbedrijven.
Obstakelmaaier. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
De obstakelmaaier helpt bij het machinaal maaien rondom opstakels. De obstakelmaaier kan bevestigd worden aan iedere lasdrager.
Ongevallen- de risico top 5. (Stigas)
Stigas heeft u de belangrijkste ongevallenrisico's op een rij gezet. En we hebben er filmpjes over gemaakt. De filmpjes zijn kort, spannend en instructief en geschikt voor een voorlichting aan uw medewerkers en eventuele partner en kinderen.
Oorzaak arbeidsongeschiktheid door derden. (Stigas)
Wanneer het verzuim is veroorzaakt door een derde (ongeval, arbeidsongeschiktheid door overige werkzaamheden zoals tweede baan, etc.), achterhaalt u dan naam, adres en telefoonnummer. SAZAS ondersteunt u dan in het verhalen van eventuele kosten op de aansprakelijke.
Opdrijfschot. (Stigas - Varkenshouderij)
Bij drijven is sprake van tillen van schotten. Het is van belang dat het schot zo licht mogelijk uitgevoerd en goed hanteerbaar is om lichamelijke klachten te voorkomen.
Paaltrekker. (Stigas - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
De paaltrekker is een hulpmiddel waarmee palen uit de grond kunnen worden verwijderd met handkracht.
Palletiser (palletstapelaar). (Stigas - Pluimveehouderij)
De palletiser stapelt eieren op een pallet. 1 stapel met 180 eieren weegt 9 kg. De palletiser pakt 4 stapels tegelijk dus 36 kg.
Pellenc Airion bladblazer. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Professionele krachtige accu bladblazer voor inzet in groen onderhoud en stadsreiniging
Pellenc Excelion 2000. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Professionele krachtige accu-bosmaaier voor inzet in groen onderhoud.
Pellenc Helion 2 Compact. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Professionele heggenschaar voor het knippen van alle soorten hagen.
Pellenc Treelion 45. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Professionele krachtige accu-snoeischaar voor inzet in groenonderhoud en fruitbomen snoeien
Platenontstapelaar. (Stigas - Glastuinbouw)
Bij het afstapelen van bodemplaten van gedemonteerde Deense karren worden de platen handmatig opgepakt die in vier staanders zijn gehaakt. Dit is onhandig en zwaar werk. Vooral boven schouderhoogte. De platen wegen slechts enkele kilo's.
Platte wagen met lier t.b.v. kadaverkoepel. (Stigas - Varkenshouderij)
Bij verslepen van kadavers ontstaat een piekbelasting voor het lichaam door zwaar trekken.
Pluk-o-trak. (Stigas - Fruitteelt)
Er zijn meerdere pluksystemen op de markt. In het kader van het arboconvenant is er een onderzoek uitgevoerd naar 4 oogstsystemen m.n. de pluktrein, plukkar met pluk emmer, snarenband en de pluk-o-trak.
Pottenvork. (Stigas - Glastuinbouw)
Voor het overzetten/plaatsen van trays/potplanten op deense kar - bijvoorbeeld bij het mengen van karren.
Poultry trolley. (Stigas - Pluimveehouderij)
In de vlees-kuikenhouderij zorgt kuikenpapier ervoor dat de eendagskuikens naar het drinksysteem en het voer worden geleid.
Preventiegesprek. (Stigas)
Doel van het preventiegesprek is te voorkomen dat de werknemer zich (weer) ziek zal melden.
Q-Koorts. (Stigas)
Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella Burnetii. Deze komt soms bij runderen voor, maar vaker bij kleine herkauwers zoals schapen en geiten. Mensen die met deze dieren werken, lopen kans om Q-koorts te krijgen.
Qlipr Pellikaan Gewasklemsysteem. (Stigas - Glastuinbouw)
Gewaswerkzaamheden (komkommer, tomaat, framboos, etc.) zoals vastklemmen, laten zakken en handelingen zoals tros snoeien, dieven en blad uitbreken
Radiografisch bestuurbare mobiele sloophamer. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Elektrische sloopmachine die op afstand bedienbaar is zodat degene die deze bedient geen last heeft van trillingen en afstand kan nemen van de gevarenzone.
Radiografisch bestuurbare taludmaaier. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Het maaien van hellingen steiler dan 30 graden wordt veelal verricht met een bosmaaier of machines waarachter gelopen moet worden. Het al lopend dragen van de bosmaaier geeft naast belastende weersomstandigheden, benzinestank, trillingsbelasting, geluidsbelasting en belasting van het enkelgewricht, een forse fysieke belasting.
Re-integratie activiteiten. (Stigas)
Sinds 1 januari 2003 is de werkgever verantwoordelijk voor re-integratie in zowel het 1e spoor (binnen het eigen bedrijf) als in het 2e spoor (buiten het bedrijf, bij andere werkgever). Wanneer de werkgever dit niet zelf kan regelen, moet hij hierin ondersteuning regelen (bijvoorbeeld via een re-integratiebedrijf).
Scheurmachine. (Stigas - Boomteelt en Vaste plantenteelt)
De gewaskluit wordt met een groot mes in gewenste stukken gesneden. Dit vergt veel lichamelijk inspanning door staan, pijnlijke armen van het snijden en gevaar voor snijden door concentratie verstoring.
Schmallenbergvirus. (Stigas)
Eind 2011 is in Nederland een dierziekte gevonden waarvan wordt verondersteld dat die wordt veroorzaakt door het Schmallenbergvirus. Dit virus kan leiden tot de geboorte van misvormde lammeren.
Seoulvirus bij ratten. (Stigas)
Het Seoulvirus is overdraagbaar op mensen en kan leiden tot griep, nierontsteking en shock, mogelijk met dodelijke afloop. Mensen die in aanraking komen met urine, speeksel en uitwerpselen van bruine geïnfecteerde ratten lopen risico op besmetting.
Snoeischaren. (Stigas - Bos en Natuur)
Een snoeischaar is gereedschap voor het afknippen (snoeien) van dunne en middeldikke takken.
Spuitrobot. (Stigas - Varkenshouderij)
Bij langdurig hogedruk spuiten is sprake van een hoge statische belasting van bepaalde spiergroepen en een hoge trillingsbelasting. Verder wordt dit werk door het hoge geluidsniveau en nevelvorming onaangenaam gevonden.
Stalreinigingsrobot. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Het reinigen van stallen wordt veelal handmatig uitgevoerd met een hogedrukreiniger. Naast belastende omstandigheden als een gladde ondergrond, hoge geluidniveaus en blootstelling aan nevel geeft het handmatig reinigen van stallen aanleiding tot een forse fysieke belasting.
Stapel-/ontstapelmachine. (Stigas - Bloembollenteelt en handel)
Het traditionele stapelen en ontstapelen van bakken is zwaar; er moet gebukt worden als de stapel laag is en boven schouderhoogte gereikt worden als de stapel hoog is.
Stapelaar (verrijdbare). (Stigas)
Veilig werken met de verrijdbare stapelaar. Dat gaat prima als u rekening houdt met onderstaande tips.
Stapmaat bij tillen boven schouderhoogte. (Stigas - Glastuinbouw)
De Stapmaat is een hulpmiddel om tillen boven schouderhoogte (tillen boven de 180 cm) te voorkomen. De Stapmaat kan zwaar werk ten aanzien van langdurig (frequent) beladen boven schouderhoogte weg nemen. De Arbeidsinspectie accepteert deze oplossing: men kan hiermee tot 240 cm hoog tillen.
Stenenklem S100. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Het verplaatsen en leggen van zware stenen, zoals bijvoorbeeld trottoirbanden.
Stokheggenschaar. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Bij het knippen van heggen met een (motor) heggenschaar moeten regelmatig brede hagen worden geknipt. Voor het goed en netjes knippen van de heg moet de hovenier veelvuldig reiken tijdens deze werkzaamheden waardoor gemakkelijk overbelasting ontstaat van nek, schouder en rug. Ook het afzetten van begroeiing dicht bij de grond is fysiek zwaar als dat met een (motor)heggenschaar gedaan moet worden.
Strakvlak. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Egaliseren van de zand, grond, split, grint, etc.
Subsidie en fondsen. (Stigas)
Als u de arbeidsongeschikte werknemer wilt re-integreren, loopt u vaak tegen extra kosten aan. De overheid stelt daarom een aantal subsidies hiervoor ter beschikking.
T.T.-er. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Bij tegelwerkwerkzaamheden tot ca. 18 kg. Bij groot formaat tegels boven de 18 kg hebben wij een dubbele tegeltiller waarbij twee man de job kan klaren.
TailGUARD's rear blind spot detection. (Stigas)
Met TailGUARD's rear blind spot detection wordt achteruit rijden met groot onoverzichtelijk materiaal gemakkelijker en veiliger. Op ca. 50cm van personen of objecten stopt het remsysteem automatisch.
Taken en verplichtingen Casemanager. (Stigas)
Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is iedere werkgever verplicht de rol van Casemanager in te (laten) vullen.
Taken en verplichtingen re-integratiebedrijf. (Stigas)
Een re-integratiebedrijf is gespecialiseerd in het ‘re-integreren' van arbeidsongeschikte werknemers. Dit kan door passend werk te vinden, door te trainen, of door om te scholen. Een re-integratiebedrijf kan door de werkgever worden ingezet, door de Arbodienst of door het UWV.
Taken en verplichtingen werkgever. (Stigas)
Als werkgever hebt u een aantal algemene taken, verplichtingen en rechten.
Taken en verplichtingen werknemer. (Stigas)
Als werknemer hebt u een aantal algemene taken, verplichtingen en rechten wanneer u wegens ziekte afwezig bent.
Tegeldonkey. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Tegels verplaatsen op de traditionele manier is zeer belastend voor de rug.
Teken en de ziekte van Lyme. (Stigas)
Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Daarom is het belangrijk dat werkgevers en werknemers weten hoe zij een tekenbeet kunnen voorkomen en wat zij moeten doen als ze toch gebeten zijn.
Teken-encefalitisvirus (TBE). (Stigas)
Door de zachte winters heeft het teken-encefalitisvirus (TBE) zich kunnen uitbreiden tot binnen de Nederlandse grenzen. RIVM is dit recent op het spoor gekomen via onderzoek bij reeën. Het was al een bekend virus onder teken in vele Europese landen. In West-Europa circuleert de milde vorm van het virus, in Oost-Europa de meer agressieve versie.
Tekenbeetonderzoek. (Stigas)
Wie in het groen werkt, kan er niet om heen: er bestaat een kans op een tekenbeet. Uit onderzoek blijkt dat tekenbeten en Lyme twee tot drie keer vaker voorkomen in de groene sectoren dan bij de algemene beroepsbevolking. De schatting is dat tot 25 procent van de werknemers jaarlijks in contact komt met tekenbeten. Bij ongeveer 2 procent van de beten treedt de ziekte van Lyme op. Dit kan voorkomen worden!
Tetanus. (Stigas)
Mensen die veel met paarden en runderen werken, kunnen in contact komen met de bacterie die tetanus veroorzaakt. Tetanus is een ziekte die goed te voorkomen is door vaccinatie en door het hygiënisch verzorgen van wondjes.
Tonkinstokzetmachine. (Stigas - Boomteelt en Vaste plantenteelt)
Deze stokken uitzet voorziening (DAMCON HSD-I) wordt geleverd voor montage in een plantmachine (type PL-40V). Een handleiding voor bevestiging wordt geleverd.
Traystapelaar. (Stigas - Pluimveehouderij)
De traystapelaar stapelt automatisch trays (van elk 30 eieren) tot een stapel van 6 trays hoog. Eventueel worden de stapels daarna verder getransporteerd naar een eindpunt, waar de pluimveehouder de stapel op een container of een pallet kan zetten.
Trillingen. (Stigas)
Wie voor langere periodes vaak aan trillingen wordt blootgesteld kan gezondheidsklachten krijgen of zelf arbeidsongeschikt worden.
Tromp EasyLift, tegeltiller. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
Het verplaatsen en leggen en ook oprapen van zware tegels.
Vacuümunit met toebehoren. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Het verplaatsen en leggen van grote tegels en betonplaten is zwaar werk.
Vertrouwenspersoon open teelten. (Stigas)
Voor werkenden in de sector Open Teelten is er sinds kort een vertrouwenspersoon beschikbaar. In de cao Open Teelten is afgesproken dat werknemers terecht kunnen bij een deskundig en onafhankelijk vertrouwenspersoon. Hiervoor kan men zich bij Stigas melden.
Verzuim en vakantie. (Stigas)
Indien een werknemer tijdens ziekte op vakantie wil, is het raadzaam dit alleen toe te staan met toestemming van de leidinggevende. Vraag bij twijfel de bedrijfsarts of de vakantie het herstelproces niet nadelig zal beïnvloeden.
Verzuim Onder De Duim. (Stigas)
Stigas en Sazas hebben gezamenlijk een aanpak ontwikkeld die bedrijven helpt hun ziekteverzuim omlaag te brengen, maar vooral ook te voorkomen. Met ons speciale programma VerzuimOnderDeDuim bieden we bedrijven ondersteuning bij het beheersen van verzuim. Het programma VerzuimOnderDeDuim heeft zich in de afgelopen jaren met succes bewezen. Veel deelnemers hebben het verzuim in hun organisatie aanzienlijk weten terug te dringen.
Verzuimbegeleiding bij conflict. (Stigas)
Als er sprake is van een conflict met de medewerker dan is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen en de situatie met de arbodienst te bespreken.
Verzuimbegeleidinggesprek/re-integratiegesprek. (Stigas)
Het doel van het verzuimgesprek is helder maken welke hindernissen een snelle terugkeer op het werk in de weg staan. Leidraad is het Plan van aanpak, wanneer dit al opgesteld is.
Verzuimgesprekken. (Stigas)
Het voorkomen en aanpakken van verzuim vraagt een diversiteit aan vaardigheden van de leidinggevende. Hierna geven we een aantal tips om effectief gesprekken te kunnen voeren.
Verzuimmelding vanuit het buitenland. (Stigas)
Wanneer een medewerker ziek wordt als hij in het buitenland verblijft, is de kans groot dat het verzuim langer gaat duren dan strikt noodzakelijk. Het is daarom van belang dat de werknemer direct op de eerste ziektedag persoonlijk contact met u opneemt. De medewerker dient een medische verklaring van een lokale arts toe te sturen/faxen.
Verzuimprotocol. (Stigas)
In een verzuimprotocol staat hoe er in uw bedrijf wordt omgegaan met ziekmeldingen, verzuimcontrole en verzuimbegeleiding. Het besteedt ook aandacht aan de re-integratie bij langdurig verzuim. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn. Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Onderstaand checklist kunt u gebruiken bij het opstellen van een verzuimprotocol voor uw bedrijf.
VGM-eisen. (Stigas)
Wanneer u een nieuwe machine of apparatuur aanschaft, kunt u in een formulier de eisen aan veiligheid, gezondheid en milieu vastleggen. U kunt hier het formulier direct downloaden.
Vleermuizen en hondsdolheid. (Stigas)
Er zijn in Nederland 21 verschillende soorten vleermuizen. Het ‘vleermuizen- hondsdolheidsvirus’ komt bij twee soorten in Nederland voor: 20% van de ‘laatvliegers’ is besmet met dit virus en onder de ‘meervleermuizen’ komt het veel minder voor.
Voermengwagen computergestuurd. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Voorheen gebeurde het voeren door met de trekker en de voerinstallatie op gezette tijden langs de koeien te rijden.
Voermengwagen met cabine. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Het mengen van ruwvoer en het voederen van rundvee geeft aanleiding tot een hoge mate van fysieke belasting, zoals bijvoorbeeld het werken met een gedraaide rug. Tijdens deze werkzaamheden is de kans op overbelasting van spieren, pezen en gewrichten groot.
Voerverdelers. (Stigas - Melkvee en graasdieren)
Voeren van gras in de stal, enorme hoeveelheden gras worden circa 5 maal daags handmatig voor de koeien gewerkt.
Vogelgriep. (Stigas)
U kunt alleen besmet raken met vogelgriep als u intensief contact hebt met besmet pluimvee. Dit kan bij het ruimen, onderzoeken en verzorgen van pluimvee.
Voorlichting en instructie. (Stigas)
Hoe vertelt u uw medewerkers hoe zij hun werk niet alleen goed, maar ook gezond en veilig kunnen doen?
Vossenlintworm. (Stigas)
De vossenlintworm is een parasiet, die wordt verspreid via de uitwerpselen van vossen. Mensen die in aanraking komen met vossen lopen een klein risico om besmet te worden met vossenlintworm.
Vragen en registratie werkgever bij ziekte werknemer. (Stigas)
In het procesdossier staat alle informatie die u nodig heeft om te zorgen voor een snelle werkhervatting. Feitelijk begint u met het aanleggen van dit dossier als de werknemer zich ziek meldt. U mag hem dan alleen algemene vragen stellen. Wat u in ieder geval mag vragen:
Walking floor trailer. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Een walking floor trailer maakt het laden/lossen en het vervoer van strobalen veiliger. Doordat er geen spandbanden meer losgehaald hoeven te worden.
Watergeefkar of Dynnox. (Stigas - Hoveniers en Groenvoorziening)
De Dynnox trek je simpel uit de bestelauto en rijdt je naar de werkplek. Op de Dynnox worden watertanks en benodigde tools geïnstalleerd zodat de medewerker alles bij de hand heeft.
Werken bij warm weer. (Stigas)
Als het kwik hoog oploopt, is het af te raden zwaar inspannend werk te doen. Ook in de kas kan de hitte u parten spelen.
Werknemer ziek- stappenplan. (Stigas)
Onderstaand protocol is van toepassing voor klanten van SAZAS, die hun verzuimbegeleiding via Zorg van de Zaak krijgen. SAZAS heeft de regievoering op de verzuimbegeleiding aan Stigas uitbesteed.
Werkplateau ('Preekstoel'). (Stigas - Bos en Natuur)
Aluminium werkplateau als hulpmiddel bij het veilig knotten van wilgen.
Wet verbetering poortwachter. (Stigas)
In de Wet verbetering poortwachter is geregeld wat werknemers en werkgevers moeten doen om te zorgen dat langdurig zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan.
Wettelijk kader. (Stigas)
De afgelopen jaren is er het nodige veranderd in de sociale zekerheid. Wij zetten de meest essentiële wetgeving en de gevolgen daaruit voor u op een rijtje.
WIA. (Stigas)
Vanaf 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het grootste verschil tussen de WIA en de WAO is dat bij de WIA gekeken wordt naar wat een medewerker nog wel kan. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten worden gestimuleerd zo veel te werken als hun ziekte of beperking toelaat. De boodschap is dat meer werken loont.
Wielenwisselaar. (Stigas - Mechanisch loonwerk)
Tractoren, loaders, oogstmachines, vrachtwagens e.d. hebben grote wielen. Bij het verwisselen is veel kracht nodig om het wiel in de juiste nauwkeurige positie te brengen. Bij dit werk wordt piekbelasting van spieren gevraagd en er is sprake van onverwachte bewegingen wat rugklachten op kan roepen. Door de grootte van de wielen en hun gewicht is risico op pletten groot.
Zelfrijdend opraapbandje. (Stigas - Glastuinbouw)
Het inzamelen, oprapen en op stahoogte brengen van plantgoed in kunststof trays
Ziek door dieren. (Stigas)
Veel (wilde) dieren dragen ziektekiemen of (multi-)resistente bacteriën bij zich. Ook vogels en insecten die hier overwinteren en dieren die worden geïmporteerd kunnen vreemde ziektes meebrengen. Sommige infectieziekten kunnen overgaan van dier op mens.
Ziekmeldingsgesprek. (Stigas)
De telefonische ziekmelding is voor de werkgever vaak een eerste contact met een zieke medewerker. Een ziekmelding komt heel vaak onverwacht en bijna altijd ongelegen. Voor de werkgever is het van groot belang om adequaat te handelen tijdens het telefoongesprek. Het verloop van de verdere re-integratie hangt ervan af. Wees daarom goed voorbereid.
Ziekte bij zwangerschap/bevalling. (Stigas)
Meldt een medewerker zich ziek tijdens en als gevolg van haar zwangerschap, dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft bij de ziekmelding. In dit geval ontvangt de werkgever namelijk een vergoeding van de loonkosten van het UWV. Wanneer u verzekerd bent bij SAZAS, dan regelt SAZAS deze loondoorbetaling voor u. Daarnaast houdt u uiteraard rekening met de werkbelasting van de betreffende medewerkster.
Ziekte door vogels en pluimvee. (Stigas)
Als u in de natuur werkt en in contact komt met vogels en vogelnesten, loopt u een klein risico op besmetting met dierziekten.
Ziekte van Weil. (Stigas)
De ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte die overgaat van mens op dier en ernstige gevolgen kan hebben.