Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Uw medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet bent u verplicht uw medewerkers hiertegen te beschermen. Hiervoor dient u als werkgever een actief beleid te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn. Als u in uw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon ter beschikking hebt of de voorkeur geeft aan een externe vertrouwenspersoon, dan kunt u dit via Stigas regelen. In de cao’s voor de glastuinbouw en open teelten zijn sectorafspraken gemaakt en voert Mediationcentre (Tel: 020-2050239) dit uit voor de sector glastuinbouw. Stigas (tel: 085-0440700, optie 1) is voor de sector open teelten de uitvoerende organisatie.

Waar is de vertrouwenspersoon voor?

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van de medewerker die hulp en advies nodig heeft. Hij of zij biedt een luisterend oor en begeleidt zo nodig uw medewerker bij het zoeken naar een oplossing en bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Om problemen met belangen te voorkomen kunt u geen eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts als vertrouwenspersoon benoemen. Dit staat in de richtlijn van Inspectie SZW.

De Stigas Vertrouwenspersoon

U kunt de vertrouwenspersoon van Stigas inschakelen als externe vertrouwenspersoon. Zij kunnen het volgende voor u en uw medewerkers betekenen:

De introductie van de vertrouwenspersoon in uw bedrijf gebeurt in overleg met Stigas.

Wat zijn de kosten?

Het tarief is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de dienstverlening die u van de vertrouwenspersoon afneemt. Samen met u brengen we uw wensen in kaart, daarna ontvangt u een kostenindicatie.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de Stigas Servicedesk: 085 – 04 40 700 of mail: info@stigas.nl.
Let op: omdat we dit jaar ervaring willen opdoen met deze dienstverlening kan een beperkt aantal bedrijven gebruik maken van de Stigas Vertrouwenspersoon. Wacht dus niet met aanmelden als u geïnteresseerd bent. Deze dienst is exclusief voor klanten van Stigas beschikbaar.

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio