Traumaopvang

Traumaopvang

Wanneer traumatische gebeurtenissen plaatsvinden, kan Stigas in samenwerking met GIMD de traumaopvang voor werknemers, werkgevers en gezinsleden verzorgen. Het kan gaan om gebeurtenissen op het werk, maar ook in de privésfeer.

Traumatische gebeurtenissen zijn ingrijpend en hebben vaak een emotionele, maar soms ook een lichamelijke impact. Bij een traumatische gebeurtenis kan men denken aan een groot ongeval of ramp, maar ook aan agressief gedrag op de werkvloer. Stigas blijft de nadruk leggen op preventie, dat wil zeggen het voorkomen van ongevallen of andere calamiteiten. Traumaopvang past hierbij voor als het toch fout gaat en een ongeval of andere calamiteit niet voorkomen kan worden.

Telefoon

Voor traumaopvang is het volgende telefoonnummer ingesteld:
T: 088 800 85 00 (tussen 8.30 en 17.30)
T: 088 800 85 25 (na 17.30 en in het weekend)

Werkwijze

GIMD

GIMD Traumaopvang Nederland voert voor Stigas de traumaopvang uit. Sinds tientallen jaren biedt GIMD traumazorg aan organisaties. GIMD heeft veel ervaring bij het bieden van traumazorg aan politie, ambulancepersoneel, brandweer, openbaar vervoer en horeca. De traumabegeleiding wordt verzorgd door hbo-opgeleide professionals, gespecialiseerd in traumazorg. Meer informatie: www.gimd.nl

Kosten

Voor het eerste telefoongesprek worden geen kosten in rekening gebracht. Voor een eventueel vervolgtraject zijn de kosten afhankelijk van welke dienstverlening wordt ingezet. Daarbij worden de reguliere tarieven gehanteerd.

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio