Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Bij een werkplekonderzoek kijkt Stigas of de werkomgeving beter kan. En of de medewerker zijn werktechniek kan aanpassen aan zijn eventuele beperkingen. Zijn er verbeteringen mogelijk waardoor een werknemer langer gezond aan het werk kan blijven?

Waarom een werkplekonderzoek?

De werkplek is de plek waar werknemers de meeste tijd doorbrengen. Juist hier kunnen beginnende gezondheidsklachten optreden. Een werkplek die niet aansluit bij de situatie van uw werknemer kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim. Daarom is het verstandig na te denken over mogelijke aanpassingen waardoor werken ook voor deze werknemer gezond blijft. En dat zit soms in kleine dingen: afwisseling, voldoende rust en pauzes, even bewegen of een speciaal hulpmiddel.

Waar vindt het plaats?

Een werkplekonderzoek vindt plaats op de werkplek zelf. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een preventieadviseur van Stigas. Die maakt een verslag van de bevindingen en aanbevelingen.

Wie zijn erbij betrokken?

Het is belangrijk dat de werkgever en de werknemer hierbij betrokken zijn. En dat de mening van de werknemer en de werkgever aan bod komt.

Wanneer vraagt u een onderzoek aan?

 WPO na een ongeval

Een bedrijfsongeval moet geen twee keer kunnen gebeuren. Op het eerste gezicht lijkt het stom toeval maar bij nader inzicht is er vaak meer aan de hand. De inspectie SZW (Arbeidsinspectie) vraagt daarom bij een ernstig ongeval om de gegevens van het WPO.

Wat kost een werkplekonderzoek?

Hebt u bij Sazas een Verzuimmanagement Compleet of Basis afgesloten dan zijn hier voor u geen kosten aan verbonden. Maar ook agrarische bedrijven die geen Sazas pakket hebben, kunnen een werkplekonderzoek aanvragen. Stigas bekijkt dan of een werkplekonderzoek nuttig is en doet een passende aanbieding.

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio