Verbod op stapelen Deense karren - tussenmaatregelen voor veilig gebruik

In afwachting op een structurele oplossing moeten de volgende tussenmaatregelen worden
genomen ten aanzien van veilig gebruik van gestapelde Denen:

Dit advies is opgesteld in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland.

Het laatste nieuws

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio