Over stigas

Over stigas

Stigas helpt ondernemers en werknemers om gezond, veilig en duurzaam te werken.

Productief en met plezier aan het werk zijn én blijven, dat is de uitdaging. Voor ondernemers en werknemers. Zeker nu we langer door gaan werken. Structurele aandacht voor duurzaam werken voorkomt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Dienstverlening

Stigas helpt werkgevers, werknemers en zelfstandigen in agrarische en groene sectoren hierbij. Onze dienstverlening is er volledig op afgestemd. Denk aan:

Verzuimbegeleiding

Ook verzorgen we verzuimbegeleiding voor bedrijven. Dit doen we samen met Zorg van de Zaak. We vragen ons steeds af: in hoeverre liggen de oorzaken van het verzuim in het werk? En zo ja, hoe kunnen deze worden weggenomen? Zo zorgen we er, samen met u, voor dat uw medewerkers inzetbaar blijven, nu en in de toekomst. In onze aanpak werken de preventieadviseur, de bedrijfsarts en de re-integratieadviseur nauw met elkaar samen. We noemen dit ketenaanpak.

Onafhankelijk

Wij kennen de sector als geen ander, zijn onafhankelijk en hebben geen winstoogmerk. Samenwerking staat voor ons centraal. Stigas wordt bestuurd door werkgevers- en werknemersorganisaties en werkt samen met kennisinstituten en arbodienstverleners. Sinds 2014 is Stigas gecertificeerd als arbodienstverlener.

Bent u werkgever?

En bent u aangesloten bij Colland? Dan kunt u vaak kosteloos of tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van onze dienstverlening. Aansluiting bij Stigas betekent dat u direct voldoet aan de verplichte aansluiting bij een arbodienstverlener.

Bent u zelfstandige ondernemer?

Ondernemers zonder vast personeel kunnen gebruik maken van een speciaal zelfstandigenpakket dat in samenwerking met LTO Nederland en Branchevereniging VHG is ontwikkeld.

Zorgboerderijen

Ook voor zorgboerderijen is er een speciaal pakket samengesteld.

Stigas kennisinstituut

Stigas werkt voor alle agrarische en groene sectoren. Doordat onze adviseurs dagelijks op de bedrijven komen, beschikken ze over een schat aan kennis. Deze wordt op sectorniveau gebundeld. Daarmee beschikt Stigas als geen ander over actuele kennis van wat er in de verschillende agrarische sectoren speelt op gebied van veilig en gezond werken en inzetbaarheid. Daarnaast onderhoudt Stigas nauwe contacten met kenniscentra als de Wageningen UR en het RIVM. Vanuit deze kennis kan Stigas bedrijven en hun medewerkers en de diverse sectoren optimaal adviseren.

Stigas is een initiatief van LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV en CNV Vakmensen.

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio